Grama Niladhari 
S.No No of GN Div GN Division  Name Contect No
1 168  Manchanthoduvai North  Ms.S.Prashanthy 077 - 3720578
2 168A  Manchanthoduvai South  Mr.S.Dinesh 076 - 6177544
3 168B  Navatkudha  Mr.V.Lavakumar 077 - 4977899
4 168C  Navatkudha East  Mrs.G.Manivathanan 075 - 4258604
5 168D  Navatkudha South  Mrs.S.Jeyaruban 076 - 4006823
6 171  Kallady  Mr.K.Rajan (Acting) 077 - 3835713
7 171A  Nochchimunai  Mr.J.A.Suresh 075 - 2792101
8 171B  Kallady Uppodai  Mrs.K.Arunasalam 077 - 6984553
9 171C  Kallady Veloor  Mr.S.Pakiyanesan 077 - 9173249
10 172  Navalady  Mr.S.Satheeswaran 077 - 6000226
11 172A  Kallady Mugathuvaram  Mr.S.J.Salamon 077 - 7152615
12 172B  Thiruchenthur  Mrs.N.Venthan 077 - 4451998
13 172C  Dutch Bar  Mrs.J.Thanuja 076 - 1509217
14 173  Amirthakaly  Mr.V.Vipulananthan 077 - 9183740
15 173A  Mamangam  Mrs.P.Sotheeswaran 077 - 6425597
16 173B  Iruthayapuram East  Ms.T. Nathika 077 - 8860782
17 173C  Palameenmadu  Mr.R.Kokulathas (Acting) 075 - 2875531
18 173D  Punnaicholai  Mrs.C.Pratheep 077 - 9693869
19 173E  Thiraimadu  Mr.R.Kokulathas 075 - 2875531
20 173F  Koolavady  Mr.R.Sayalolipavan 077 - 4368089
21 173G  Ganasooriyam Square  Mrs.S.Ratnakumar 077 - 6033222
22 173H  Barathipuram  Mrs.K.Karthiyayini 075 - 2192412
23 173I  Koolavady East  Mrs.S.Sithravel 076 - 6646484
24 173J  Thisaveerasingam Square  Mrs.P.Thanuraj 077 - 5063399
25 173K  Veddukadu  Mr.K.Rajan 077 - 3835713
26 176  Kokkuvil  Mr.P.Sabesh 077 - 8364839
27 176A  Sathurukondan  Mr.M.Manmathan (Acting) 077 - 0486136
28 176B  Karuveppankerny  Mrs.A.Nithi Anushiya 075 - 2530018
29 176C  Periya Urani  Mrs.V.R.Dominic 077 - 8705495
30 176D  Panichchayady  Mr.M.Manmathan  077 - 0486136
31 176E  Iruthayapuram West  Mr.S.Vijayaretnam 077 - 8399398
32 176F  Sinna Urani  Mr.L.Natheesan 077 - 9677525
33 176G  Jayanthipuram  Mrs.S.Jegatharshan 077 - 4020237
34 176H  Iruthayapuram Central  Mrs.P.Thiruyogachandran 077 - 3902656
35 177  Thandavanvely  Mr.K.Anton Jebesh 077 - 9693869
36 177A  Arasady  Mr.y.Thanuraj  077 - 7372524
37 177B  Thamaraikeny   Ms.R.Kovarthani 077 - 2794500
38 178  Kooddaimunai  Mr.K.Jayandran 076 - 6393916
39 178A  Periya Uppodai Mr.G.Amutheesan 076 - 6569903
40 179  Puliyanthivu West  Mr.T.Parthipan 071 - 8122790
41 179A  Puliyanthivu East  Mr.J.Sam dinojan 075 - 2388494
42 179B  Puliyanthivu Central  Mr.P.Vimalasri 077 - 9083191
43 179C  Puliyanthivu South  Ms.S.Ganggeaswary 077 - 3958995
44 181  Thimillaithivu  Mrs.P.E.Samanthy 075 - 6672731
45 181A  Thiruperunthurai  Mr.K.Subos 077 - 7047324
46 181B  Veechukkalmunai  Mr.V.Sasikaran 077 - 6320613
47 181C  Puthunagar  Mr.T.Raveender 075 - 4568748
48 181D  Sethukudha  Mrs.P.Rajkumar 077 - 1937913

News & Events

02
Oct2019
International Children's Day 2019

International Children's Day 2019

 Children's Day Bike ride organized by the...

04
Jun2019
Bike ride - Environmental Day

Bike ride - Environmental Day

Bicycle ride was headed by Divisional Secretary...

Scroll To Top